Taekwon-Do Sweden styrelse 2017

Ordförande:

Grand Master Cindy Armstrong (IX Dan)

(Göteborg)

Vice Ordförande:

Grand Master Yeo Chin Huat (IX Dan)

(Malmö)

Sekreterare:

Christer Milander (III Dan)

(Borås)

Kassör:

Håkan Löf (V Dan)

(Härryda)

Ledarmot 1:

Teddy Totlinski (IV Dan)

(Malmö)

Ledarmot 2:

Björn Ingvoldstad (I Dan)

(Uppsala)

Suppleant 1:

Francisco Aras (V Dan)

(Göteborg)

Suppleant 2:

Christian Landin (IV Dan)

(Malmö)

Revisor:

Viktor Sjöholm (II Dan)

(Göteborg)

www.tkd-swe.com © 2018 • All rights reserved

_______________________

 

Kontakt:

 

Webmaster:

webmaster@tkd-swe.com

 

Utvecklingskommittén:

utv@tkd-swe.com

 

Domarkommittén:

masteryeo53@hotmail.com

_______________________